IonianTelecom Ε.Π.Ε

Παν. Αραβαντινού 7, Κέρκυρα, Τ Κ 49100 Τηλ: 6937255115, Fax: 2661072160

Σας αποστέλλουμε πληροφορίες για τα παρακάτω δύο προγράμματα από το ΕΣΠΑ:
 
 

01. Το Νέο ΕΣΠΑ 2013

 

1. Ποιους αφορά το Νέο ΕΣΠΑ; .

Επενδυτική πρόταση μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ) που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη δραστηριότητα (Δείτε εδώ τις επιλέξιμες δραστηριότητες).

2. Τι μπορώ να επιδοτηθώ;

Οτιδήποτε σχετίζεται με τη δραστηριότητα που δηλώνετε ότι θα κάνετε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που καθορίζει το ανώτατο ποσοστό ή ποσό ανά κατηγορία.

Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ, οι μελέτες μηχανικών και οι έκδοση αδειών.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

60%

80%

60%

2.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

100%

100%

100%

3.

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

15.000

15.000

10.000

4.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

100%

100%

100%

5.

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

6.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

6.000 €

6.000 €

6.000 €

7.

Λογισμικό

30.000 €

30.000 €

10.000 €

8.

Προβολή - Προώθηση

20.000 €

30.000 €

10.000 €

9.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

40%

40%

40%

3. Πόσα χρήματα μπορώ να διεκδικήσω;

Οτιδήποτε σχετίζεται με τη δραστηριότητα που δηλώνετε ότι θα κάνετε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που καθορίζει το ανώτατο ποσοστό ή ποσό ανά κατηγορία.

 • από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000,00 έως 300.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
 • από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 300.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» και
 • από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 100.000,00 €) για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

4. Τι επιδότηση θα πάρω;

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις

% ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

% ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις

% ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

50

60

50

40

Κ. Μακεδονία

40

50

60

50

Δ. Μακεδονία

40

50

60

50

Ήπειρος

50

60

50

40

Θεσσαλία

40

50

60

50

Ιόνια

40

50

60

50

Δ. Ελλάδα

50

60

50

40

Πελοπόννησος

40

50

60

50

Β. Αιγαίο

40

50

60

50

Κρήτη

40

50

60

50

Στερεά Ελλάδα

40

50

60

50

Ν. Αιγαίο

40

50

60

50

Αττική

40

50

60

50

5. Πως επιλέγονται οι Επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν;

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι εδώ.

Μερικά είναι αντικειμενικά (Πτυχία, εμπειρία, κατάρτιση, Οικονομικά, Εξαγωγές κλπ), ενώ κάποια είναι υποκειμενικά και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εμπειρία από τον σύμβουλο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη βαθμολογία (Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση κλπ).

6. Τι γίνεται με το προσωπικό;

Το πρόγραμμα έχει αποσυνδέσει το προσωπικό από τα κριτήρια. Δεν υποχρεούστε να διατηρήσετε και να προσλάβετε νέα άτομα.

7. Χρειάζεται να αποδείξω την Ιδιωτική μου συμμετοχή;

Όχι δεν χρειάζεται βεβαίωση για διαθέσιμα χρήματα ή για δάνειο. Δεν ενδιαφέρει το πρόγραμμα που θα βρείτε τα χρήματα για την επένδυση σας.

Προσοχή: Αν δεν διάθετε χρήματα κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος θα δυσκολευτείτε να το υλοποιήσετε.

8. Χρειάζομαι Συμβουλευτική Εταιρεία να συντάξει και να διαχειριστεί την Επένδυση μου;

Ναι χρειάζεστε. Ο έμπειρος σύμβουλος θα σας καθοδηγήσει και θα μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες ένταξης της επένδυσης σας στο πρόγραμμα .

Ακόμα πιο απαραίτητος είναι o σύμβουλος στην υλοποίηση της επένδυσης, ώστε να την προσαρμόσει στις πραγματικές σας ανάγκες και να μεριμνήσει για την εκταμίευση της επιδότησης.

9. Πώς να διαλέξω σύμβουλο και γιατί στην IonianTelecom;

Επειδή η κάθε επιχείρηση σίγουρα έχει τα δικά της κριτήρια αξιολόγησης, των συνεργατών της, θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι προφανώς δεν θα είναι και η μόνη που θα επιδιώξει μια έγκυρη θέση στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Για αυτό θα πρέπει η πρόταση της να διαφέρει κατά πολύ από τις άλλες προτάσεις που συναγωνίζωνται για μια θέση στο πρόγραμμα, τόσο στην επιχειρηματική ιδέα, τη χρήση τεχνολογίας, της καινοτομίας, να μεριμνήσει κατάλληλες υποδομές για ΑΜΕΑ αλλά και να γίνει φιλικότερη προς το περιβάλλων.

Η Εταιρία μας είναι σε θέση να διαμορφώσει έτσι την αίτηση συμμετοχής σας ούτος ώστε να διαφέρει καινοτομικά κατά πολύ παραπάνω από κάποιες άλλες παρεμφερείς προτάσεις, να φαίνεται πιο ανταγωνιστική λόγο της τεχνικής γνώσης που διαθέτουμε στον τομέα της εξελίξιμης τεχνολογίας και της καινοτομίας αλλά και να είναι και πιο λειτουργική για εσάς. Επιπλέων λόγο της μεγάλης μας εμπειρίας αλλά και της Πανεπιστημιακής μας εκπαίδευσης είμαστε και σε θέση να υλοποιήσουμε κάθε τεχνολογικό μέρος μιας επένδυσης οποιουδήποτε μεγέθους ή και πολυπλοκότητας!

Εμείς στην Ionian Telecom ΕΠΕ είμαστε περήφανοι για τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε,  για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και επιτυχιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας με τις μελέτες μας στα διάφορα επενδυτικά προγράμματα και επιδιώκουμε την συνέχιση της συνεργασίας μας και καθόλο το στάδιο υλοποίηση της επένδυσης. Ο στόχος μας δεν σταματά με την κατάθεση και επιτυχής έγκριση του φακέλου αλλά με την επιτυχή ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Οι Πελάτες μας που μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα Επενδυτικά τους Σχέδια. Έχουν λάβει ΑΜΕΣΑ και την επιχορήγηση τους.

Για μια αναλυτική λίστα τεχνικών λύσεων και υπηρεσιών  που προσφέρουμε δείτε εδώ.

10. Πόσο θα μου κοστίσουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες;

Στην αγορά θα βρείτε τα πάντα !!!

Εμείς έχουμε καθιερώσει μια οικονομική πολιτική ώστε να κάνουμε το ρίσκο του επενδυτή όσο το δυνατό μικρότερο και παράλληλα να έχουμε και εμείς κίνητρο για την έγκριση της επένδυσης.

Τιμολογούμε για την σύνταξη και υποβολή του φάκελου 600 € και στην συνέχεια εφόσον έχουμε την έγκριση περνούμε 2.5 % στην έγκριση και 2.5% όταν τελικά ολοκληρωθεί η επένδυση.

Τα πόσα αυτά είναι επιλέξιμα στο πρόγραμμα, άρα εσείς πληρώνετε μονό την ίδια συμμέτοχη.

Με μια μικρή επιπλέον χρέωση μπορούμε να σας προσφέρουμε, τη διαχείριση των προμηθευτών σας για την ομαλότερη και γρηγορότερη υλοποίηση του έργου σας με την ελαχίστη ανάμιξη σας .

11. Πότε υποβάλλουμε προτάσεις;

Από 25 Φεβρουαρίου 2013 έως 25 Απριλίου 2013.

12. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δείτε εδώ (15-2-13)

02. Πρόγραμμα για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης

1. Ποιες Γυναίκες Αφορά το πρόγραμμα;

Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου,
 • ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας,
 • ή έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας,
 • ή απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας
 • ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Για την τεκµηρίωση των δικαιούχων σύµφωνα µε τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να προσκοµιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Ανεργες: ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και µέχρι την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόµα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων.
 • Απολυµένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύµβασης έως την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραµµα.
 • Επιχειρηµατίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύµατος της ∆.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία αναγγελία πρόσληψης στο διάστηµα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.
 • Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρηµένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνοµα του δικαιούχου.
 • Απειλούµενες από ανεργία (εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99: Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.
 • Αυτοαπασχολούµενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήµατα 2011).

2. Τι μπορούν να επιδοτηθούν;

Μπορούν να πάρουν μέχρι 20.000 € προσκομίζοντας παραστατικά για τις παρακάτω δαπάνες (100 % επιδότηση).

 1. ΕΝΟΙΚΙΑ
 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ
 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
 5. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
 7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ή/και ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
 9. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
 10. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 11. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

Επιπλέον μπορούν να πάρουν 12.000 € για να προσλάβουν έναν άνεργο και να καλύψουν το κόστος του.

3. Τι επιχείρηση πρέπει να ιδρύσουν;

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης,
 • να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ, (Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
 • να λειτουργούν νόμιμα

4. Πόσο θα μου κοστίσουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες;

Για την σύνταξη και υποβολή του φάκελου το κόστος ανέρχεται στα 400 € και στην συνέχεια εφόσον έχουμε την έγκριση παίρνουμε την εγκεκριμένη αμοιβή του συμβούλου βάσει του προγράμματος.

Στην ουσία δεν θα επιβαρυνθείτε με ιδιωτική συμμετοχή αφού το ποσοστό επιχορήγησης είναι 100%!!

5. Πότε υποβάλλουμε προτάσεις;

Από 1 Μαρτίου 2013 έως 29 Μαρτίου 2013.

Γιατί στην IonianTelecom ΕΠΕ;

Η Εταιρία μας είναι σε θέση να διαμορφώσει την αίτηση συμμετοχής σας ούτος ώστε να διαφέρει καινοτομικά κατά πολύ παραπάνω από κάποιες άλλες παρεμφερείς προτάσεις, να φαίνεται πιο ανταγωνιστική λόγο της τεχνικής γνώσης που διαθέτουμε στον τομέα της εξελίξιμης τεχνολογίας και της καινοτομίας αλλά να είναι και πιο λειτουργική για εσάς. Επιπλέων λόγο της μεγάλης μας εμπειρίας αλλά και της Πανεπιστημιακής μας εκπαίδευσης είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε κάθε τεχνολογικό μέρος μιας επένδυσης οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας!

Εμείς στην Ionian Telecom ΕΠΕ είμαστε περήφανοι για τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε,  για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και επιτυχιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας με τις μελέτες μας στα διάφορα επενδυτικά προγράμματα και επιδιώκουμε την συνέχιση της συνεργασίας μας και καθόλο το στάδιο υλοποίηση της επένδυσης. Ο στόχος μας δεν σταματά με την κατάθεση και επιτυχή έγκριση του φακέλου αλλά με την επιτυχή ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και για αυτό πιστεύουμε ότι είμαστε ο ιδανικότερος συνεργάτης σας.

Οι Πελάτες μας που μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα Επενδυτικά τους Σχέδια. Έχουν λάβει ΑΜΕΣΑ και την επιχορήγηση τους.

Για μια αναλυτική λίστα τεχνικών λύσεων και υπηρεσιών  που προσφέρουμε δείτε εδώ.


Θανάσης Ατσαλής
Ionian Telecom Ε.Π.Ε.
Παν. Αραβαντινου 7,
Κερκυρα, Τ Κ 49100
Τηλ: 6937255115
Fax: 2661072160

www.IonianTelecom.com

   
Μενου

Διαδίκτυο

 • Κατασκευή Ιστοσελίδων
 • Ηλεκτρονικό Κατάστημα
 • Ξενοδοχειακές Λύσεις
 • Internet Marketing
 • Web Hosting
 • Μαζική Αποστολή SMS

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Επιχορηγήσεις Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Ποιότητας
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Marketing
 • Έρευνα Αγοράς
 • Φωτοβολταϊκά

Άλλες Υπηρεσίες

 • Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων
 • Επισκευές PC & Laptop